Neprehliadnite: Dodanie tovaru a Otváracie hodiny

DOORZ Music & Video
je združenie fyzických osôb založené v Žiline, dňa 1.6.1993 na základe zmluvy o združení podľa § 829 - 841 Občianského zákonníka.

Osoba poverená združením za zastupovanie:
 • Juraj Dobroň

 • IČO: 179 162 08
  IČ DPH: SK1020532095
  Okresný úrad Žilina
  Číslo živnostenského registra: 511-12157

  Bankové spojenie:
  TATRA BANKA,
  číslo účtu: 2625151801/1100

  IBAN: SK30 1100 0000 0026 2515 1801,
  BIC (SWIFT): TATRSKBX

  VUB BANKA,
  číslo účtu: 2089042432/0200

  IBAN: SK46 0200 0000 0020 8904 2432,
  BIC (SWIFT): SUBASKBX

  FIO BANKA,
  IBAN: SK5383300000002000566812,
  BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

  FIO BANKA - Bankové spojenie pre platby v ČR,
  2000566812/2010

  Prevádzková doba:
  Pondelok až Piatok od 9.00 do 18.00 hod. Sobota od 9.00 do 12.00 hod.

  Sídlo:
  Kálov 654/25, 010 01 Žilina, SK

  Kontakt:
  Tel./Fax.: +421 41 5622 097
  e-mail: doorz@doorz.sk
  Skype: doorzshop

  Administrator:
  Juraj Dobron
  e-mail: dobronj@doorz.sk

  Webmaster:
  Ing. Luboš KOJDJAK

  Anglický preklad:
  Mgr. Vladia KOSTOLNÁ
  e-mail: vladia@centrum.sk

  Orgán dozoru:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
  Predmestská 71, P. O. BOX B-99
  011 79 Žilina 1
  tel.: 041/7632 130
  e-mail: za@soi.sk

  Virtuálny obchod je v prevádzke od 1.4.2001

  DOORZ je registrovaná ochranná známka